Užsakovas sumoka po galutinai atliktų darbų ir užsakovui priėmus darbus.

Jeigu atvykęs meistras negali atlikti suplanuotų darbų, užsakovas meistrui nemoka už vizitą.